بازدید خانواده ها از شرکت و دیدار با مدیرعامل

با هدف تکریم پرسنل و همچنین آشنایی خانواده‌های ایشان با نحوه‌ی فعالیت همکاران، برای نخستین بار خانواده‌های‌کارکنان شرکت تینا صنعت مبدل از کلیه‌ی خطوط تولید و دیگر نقاط این شرکت بازدید بعمل آوردند. با موافقت و حمایت های دکتر علی اکبری مدیرعامل محترم شرکت در راستای آشنایی هرچه بیشتر خانواده‌ها با شرایط‌ کار و فعالیت […]

بازدید خانواده ها از شرکت و دیدار با مدیرعامل بیشتر بخوانید »