آدرس : کیلومتر 14جاده مخصوص کرج ،بلوار ایران خودرو جنوبی،

خیابان زامیاد،خیابان گلها شرکت تینا صنعت مبدل

کد پستی : 1386183731

تلفن :  20-44923317(021)

دورنگار : 44923321(021)

 سایت :    www.tsmco.ir    

          www.tinasanat.ir  

        www.tina-sanat.ir