شرکت تینا صنعت مبدل (سهامی خاص) در سال 1382 و با ظرفیت تولید


سالیانه دو میلیون قطعه رادیاتور خودرو به عنوان واحد تولید کننده رادیاتور


آلومینیومی و کولر خودرو در کشور تاسیس گردید. ادامه


 

 

تینا صنعت در یک نگاه

اخبار